OM OVANSILJAN LÄSER

Tre kommuner – ett gemensamt läsfrämjande projekt

Ovansiljan läser dystopier är ett 1, 5-årigt läsfrämjande projekt för ungdomar och unga vuxna. Projektet vill lyfta fram ungdomslitteraturen och ungdomarnas läsning och skapa förutsättningar för samtal kring litteratur, film, spel, konst och mycket mer. Projektets tema, den omåttligt populära genren dystopi, rymmer minst sagt mycket att prata om.

Ett mål är att de som inte läser ska läsa mer, de som redan läser ska läsa mer och att alla (som på något sätt deltar i projektet) ska prata mer om böcker, läsning, dystopier och verkligheten!

Ovansiljan läser dystopier drivs gemensamt av biblioteken i Mora, Orsa och Älvdalen, men är ett samarbete mellan folkbibliotek, skolbibliotek, studieförbund, skolor och ungdomsgårdar. Ett annat mål är att vi genom projektet ska hitta och etablera nya samarbetssätt kring läsfrämjande.

Projektet har fått av stöd från Statens kulturråd.


När?
Projektet löper fram t.o.m 30:e januari 2017.

Var?

På bibliotek, ungdomsgårdar, skolor, idrottsklubbar och på andra väl valda platser i Mora, i Orsa och i Älvdalen.

Vad?

Bokcirklar, författarbesök, workshops, paneldebatter, filmkvällar, spelkvällar, goodiebags, bokpåsar, boktips, novelltävling, vårsalong, föreläsningar, temakvällar och annat stort och smått.

Hur?

Med stöd från statens kulturråd och med kommuner som ser och prioriterar målgruppen.

Varför?

För att ungdomar är viktiga! För att läsning är viktigt! För att det är viktigt att ungdomar läser!

Annonser